dimarts, 31 de març del 2015

Repercussió a l'avaluació !

Adell és professor de TIC i educació a la Universitat Jaume I de Castelló: 
"Per ser revolucionari en les noves tecnologies cal posar-les en mans dels alumnes"


Jordi Adell, en la seva intervenció a l'ITWorldEdu.
Jordi Adell, en la seva intervenció a l'ITWorldEdu.Temes Clau

Les TIC a l'escola

Informació extreta de la Revista Guix.

Els nostres alumnes han nascut al món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Una tecnologia nova per a un contingut etern, perquè la informació i la comunicació son a la base mateixa de qualsevol aprenentatge. L'escola ha d'incorporar totes aquelles tecnologies que afavoreixin l'aprenentatge dels alumnes, transformant la informació i la comunicació en aprenentatge i coneixement. A més a més, és cabdal alfabetitzar els alumnes en l'ús i domini dels entorns bàsics d'aquestes noves tecnologies que incideixen en la comunicació, la informació i l'aprenentatge, perquè formen ja part de la vida professional, de l'entorn social. 


Algunes de les conclusions del ITWorld Edu 2009*

(...) Hem comprovat també que la tecnologia, només per si sola pocs canvis metodològics pot produir, pel contrari, amplifica i produeix molt de soroll a l'aula. Cal acompanyar la innovació pedagògica amb suport de la tecnologia amb canvis més profunds. Canvis que interpel·len el nervi de l'educació i que venen de la mà de la pròpia organització escolar, de la pròpia forma d'entendre l'avaluació, l'aprenentatge i el coneixement, la formació i actualització dels professionals en exercici i, sobretot, dels equips directius i del lideratge que s'exerceix en el centre. 
(...)
Hem observat que en un moment de tants projectes pedagògics amb el suport de la tecnologia en curs, caldrà ser molt rigorosos i documentar allò que es fa i com es fa. Cal avançar cap a l'escola digital de forma ètica, crítica i reflexiva. 

* L'ITWorldEdu 2009 és la segona edició del punt de trobada anual entre la indústria i els serveis educatius de tots els àmbits, sobre tecnologia educativa. Té com a objectiu buscar conjuntament solucions que permetin potenciar les TIC en l'ensenyament. L'ITWorldEdu és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l'ajuntament de Barcelona i un grup d'empreses de reconegut prestigi en el sector TIC (eBD i Qualiteasy). 

L'organització de l'ITWorldEdu la porta a terme el CETEI-Fundació Joan XXIII.