dimarts, 9 de juny del 2015

IMAGINA, CREA, MODIFICA I TRANSFORMA

Arriba el final del curs i el final d'aquest petit bloc


A tots els docents o futurs docents, ús vull dir: 
IMAGINA
CREA
MODIFICA
I...

TRANSFORMA!


La tecnologia ens dóna una gran quantitat de recursos innovadors per fer unes classes més significatives dins les nostres escoles. Els nens i nenes tenen ganes de conèixer coses noves i experimentar-les com nosaltres! 

Fa uns anys enrere no teniem aquestes opcions, ara que les tenim: les hem d'aprofitar al màxim! 


Per acabar, i com a última entrada al bloc, us presento     LA MEVA UNITAT DIDÀCTICA 


RECURS UTILITZAT: TELLAGAMI 

UNITAT DIDÀCTICA:  LA DIFUSIÓ DE L'ESCOLA

Aquesta unitat didàctica esta encarada per cicle superior de l’escola La Casa. Aquesta escola té un alt percentatge d’immigració però es coneguda per l’aplicació de les noves metodologies actuals. Amb la realització d’un vídeo, mitjançant l’aplicació tellegami, volem donar a difondre com es treballa dins aquesta escola. L’objectiu és Donar a conèixer l’entorn escolar; com és la nostra escola; com treballen professorat, alumnes i famílies, per arribar a més persones i famílies. Volem demostrar que la nostra manera de treballar ajuda a tenir una educació de qualitat per a tots els nens i nenes per igual.

OBJECTIUS:
o   Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de vida quotidiana.

o   Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.


o   Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, facilitar que els nens i les nenes elaborin una imatge de si mateixos positiva, adquirint autonomia personal, la igualtat de drets, i la no-discriminació.
CONTINGUTS:
o   El llenguatge i la capacitat de comunicació
o   Les exposicions orals
o   La planificació i la difusió
o   Treball de grup

o   Les TIC a l’escola 
COMPETÈNCIES:
o   Competència comunicativa lingüística i audiovisual
o   Competència artística i cultural
o   Competència del tractament de la informació i competència digital
o   Competència d’aprendre a aprendre
o   Competència d’autonomia i iniciativa personal

o   Competència social i ciutadana

ORGANITZACIÓ I TEMPORITZACIÓ:

SESSIÓ  DURADA
DESCRIPCIÓ
ACTIVITATS
1


30’

30’
Aplicar els coneixements treballats dels continguts de les exposicions orals, la planificació i la difusió d’un context:

-          Brainstorming: Per grups fan una pluja d’idees pensant quin missatge volem transmetre, quin són els possibles destinataris del missatge, l’ortografia i la correcció gramatical, els objectius que volem aconseguir, les possibles imatges de l’escola, quins recursos tecnològics utilitzar per la difusió, l’estètica i la presentació.

-          Posada en comú: Explicació oral de les diferents idees de cada grup de treball, per tal de consensuar una idea comuna amb tots els estudiants de la classe. 
2


30’
30’
Repartir els diferents objectius que volem aconseguir entre els diferents grups de treball.

-          Objectius : Hem decidit el que volem ensenyar als nostres destinataris de la nostra escola. L’objectiu principal per a tots els grups: Donar a conèixer l’entorn escolar; com és la nostra escola; com treballen professorat, alumnes i famílies, per arribar a més persones i famílies.

A partir d’aquí els alumnes treballen un objectiu específic i pensen com transmetre’l amb una imatge o una escena.

-          Captures d’imatges: Per grups, realitzaran les diferents fotografies amb càmeres digitals, per aplicar-les a l’aplicació tellagami.  Tenen el permís per anar a totes l’escola a buscar el racó o l’espai per utilitzar d’escena, per expressar un missatge segons l’objectiu. Les classes continuaran amb normalitat, i es podran realitzar fotografies a diferents grups de treballs, projectes, pràctiques i activitats.

3

30’
30’
Utilització de l’aplicació Tellagami.

-          Missatge oral: Els grups es preparen els diferents comunicats orals per cada fotografia escollida. Ells mateixos modificaran i decidiran: què diran i quantes imatges necessitaran per transmetre uns dels objectius específics.
-          Tellagami: Amb l’ajuda d’una Tablet els diferents grups aniran realitzant les diferents escenes per la realització del vídeo.

-          Posada en comú: Observarem cada reproducció realitzada pels diferents grups, i farem una pluja d’idees per possibles millores per aplicar-les i obtenir un resultat millorat.
4

30’30’
Realització de la primera edició del vídeo.

-          Conjunta: Lligarem les diferents exposicions orals dels grups de treball per obtenir un vídeo al canal de Youtube

-          CODI QR: El nostre vídeo està al canal de youtube, però volem anar més enllà amb la difusió del missatge. Crearem un nou codi QR per difondre el nostre vídeo. Aquest codi es pot incloure a totes les xarxes socials, bloc de l’escola, revista de l’escola, entre altres.

-          Difusió: Cada grup de treball, s’enfocarà amb un recurs publicitari per la difusió del missatge. És a dir, un grup es dedicarà a publicar el vídeo al facebook de l’escola, un altre grup al bloc de l’escola, un altre al twitter, un grup realitzarà un cartell gràfic per penjar al carrer, etc.AVALUACIÓ: 

L’avaluació es realitzarà a través d’aquest formulari, on cada alumne haurà de completar. L’avaluació es basa en la realització de l’escena treballada per la realització del vídeo finalitzat. 

Accés al: FORMULARI

ESPERO QUE US VINGUIN MOLTES IDEES ! SI HE SIGUT ÚTIL PER VOSALTRES, MOLTES GRÀCIES! 

Realitat o Ficció?

La Realitat Augmentada (RA) és una tècnica que consisteix en afegir informació sobre un escenari real. Només es pot parlar de RA quan la informació que s'afegeix a l'escenari real està continguda en capes virtuals. DINS L'EDUCACIÓ ES POT TREBALLAR DIFERENTS ASPECTES, COM ARA: 
ANATOMIA

Aquesta aplicació permet la descarrega de diferents imatges del cos humà, per aplicar la realitat augmentada 


UN ALTRE EXEMPLE: colAR 

FES QUE ELS NENS I NENES MÉS PETITS, DONIN COLOR ELS ANIMALS I L'OBSERVIN AMB REALITAT AUGMENTADA
Animo a tots els docents a posar en pràctica aquest recurs i observar les reaccions dels vostres alumnes

dilluns, 8 de juny del 2015

Generador Codi QR

El codi QR és un sistema per emmagatzemar informació en una matriu quadrada de punts dissenyada per ser llegida amb la càmera d'un telèfon intel·ligent o tauleta tàctic entre d'altres. Es tracta doncs d'un codi de barres bidimensional creat per la companyia japonesa Denso Wave, subsidiària de Toyota (1994). 

Els seus creadors, Euge Damm i Joaco Retes, aspiren que el codi permeti que el seu contingut es llegeixi a alta velocitat.El codi QR es detecta com una imatge digital bidimensional per un sensor d'imatge i després s'analitza digitalment per un processador programat. Els processadors localitzen les tres peces distintives a les cantonades de la imatge i normalitza la imatge a mida, orientació i angle de visió. Els punts petits es converteixen en nombres binaris. La validesa del codi queda controlada amb un codi de correcció d'errors.Dins l'educació, es pot treballar diferents aspectes:

Per exemple, la creació d'un Codi QR per emmagatzemar un treball creat per els estudiants de l'escola. 

Obtenir un CODI QR de la teva pròpia feina, motiva els nens i nenes, i la difusió del treball s'engrandeix. Des d'aquest enllaç,  es pot crear el teu codi personalment dissenyat. POSSIBILITATS D'EDITAR: Informació, imatge, color, forma, etc. 
EL RESULTAT FINAL 


ÉS UN RECURS FÀCIL D'UTILITZACIÓ. QUALSEVOL INFORMACIÓ POT ESTAR EMMAGATZEMADA DINS UN CODI QR. 

MOTIVA ELS TEUS ALUMNES, I FES QUE LA SEVA FEINA TINGUI SENTIT!